Kalkulator online MIRR, NPV i IRR

okres
dane
wartość
dyskonto
wartość
0
-111
1.0000
-111.0
1
-115
0.9259
-106.5
okres
dane
wartość
kapitalizacja
wartość
2
119
1.1664
138.8
3
112
1.0800
121.0
4
115
1.0000
115.0

Suma zaktualizowana-217.48
Suma wartości przyszłych374.76
MIRR
14.57%
NPV
57.98zł
IRR
19.05%

Ilość okresów inwestycyjnych
Ilość okresów dochodowych
Stopa w %

Inwestycja jest opłacalna

Więcej kalkulatorów finansowych na stronie www.megaedukacja.pl

Legenda:
Tabela 1: Pierwsza kolumna to numer okresu w pierwszej części inwestycji w drugiej części dochodowości projektu. W drugiej kolumnie można podać dane przepływy pieniężne. W okresach inwestycyjnych wartości powinny być ujemne, jeżeli będą dodatnie zostaną zamienione na ujemne przez kalkulator. W trzeciej kolumnie jest wyświetlana wprowadzona wartość rzeczywista. W czwartej kolumnie jest wartość dyskonta i kapitalizacja. W piątej kolumnie podano wartość zaktualizowaną i wartość przyszłą przepływów generowanych przez projekt.
Tabela 2: W pierwszym wierszu podano wartość zaktualizowaną inwestycji. W drugim wierszu podano sumę wartość przyszłych przepływów.
Tabela 3: W tabeli podajemy ilość okresów inwestycyjnych i dochodowych oraz stopę (dyskontową i reinwestycyjną zarazem) w %