Kalkulator online MIRR, NPV i IRR

okres
dane
wartość
dyskonto
wartość
0
-112
1.0000
-112.0
1
-116
0.9259
-107.4
okres
dane
wartość
kapitalizacja
wartość
2
113
1.1664
131.8
3
116
1.0800
125.3
4
112
1.0000
112.0

Suma zaktualizowana-219.41
Suma wartości przyszłych369.08
MIRR
13.89%
NPV
51.88zł
IRR
17.82%

Ilość okresów inwestycyjnych
Ilość okresów dochodowych
Stopa w %

Inwestycja jest opłacalna

Więcej kalkulatorów finansowych na stronie www.megaedukacja.pl

Legenda:
Tabela 1: Pierwsza kolumna to numer okresu w pierwszej części inwestycji w drugiej części dochodowości projektu. W drugiej kolumnie można podać dane przepływy pieniężne. W okresach inwestycyjnych wartości powinny być ujemne, jeżeli będą dodatnie zostaną zamienione na ujemne przez kalkulator. W trzeciej kolumnie jest wyświetlana wprowadzona wartość rzeczywista. W czwartej kolumnie jest wartość dyskonta i kapitalizacja. W piątej kolumnie podano wartość zaktualizowaną i wartość przyszłą przepływów generowanych przez projekt.
Tabela 2: W pierwszym wierszu podano wartość zaktualizowaną inwestycji. W drugim wierszu podano sumę wartość przyszłych przepływów.
Tabela 3: W tabeli podajemy ilość okresów inwestycyjnych i dochodowych oraz stopę (dyskontową i reinwestycyjną zarazem) w %